Aktuellt

Remissvar gällande uppdaterade TDOK

Här nedan kan inloggad NRSA medlem läsa beskrivningarna av hur remissvaren hanterats av Trafikverket för respektive dokument för de som svarat på remissen.

Nedanstående dokument är beslutade och kan läsas i sökning av TDOK i ”styrande och stödjande dokument”.

  • TDOK 2022:0001,
  • TDOK 2022:0002,
  • TDOK 2022:0004 
  • TDOK 2022:0005
  • TDOK 2017:0349

Dokumenten finns under sökning med status ”Gäller inte än”. Dokumenten träder i kraft 2023-06-01.

Länk till sökmotor: Extern visning av Dokumentcenter (trafikverket.se)

Här kan du ladda ned Trafikverkets sammanställning:
Logga in med ditt användarnamn och lösenord
Klicka på "Intranät"
Gå till avdelningen "Medlemsinformation"
Klicka på dokumentet:
"230104 - Sammanställning av remissvar TDOK 2022:0001-0005"
"230104 - Sammanställning av remissvar TDOK 2017:0349"

Trevlig läsning