Aktuellt

Presentationerna från Transportstyrelsens ”Informationsmöte järnväg” den 27 mars.

Syftet med mötet var att ge information om vad som är aktuellt just nu och vad som är på gång och som kommer att påverka er i branschen.
Inbjudan till mötet gick ut till er som branschorganisationer (MRO, JHRF, Tågföretagen, Järnvägsentreprenörerna, NRSA, Swedtrain, Swerig), SKR och  de fyra största infrastrukturförvaltarna (Trafikverket, Inlandsbanan, A-Train och Öresundsbrokonsortiet).
För punkt 2 på agendan, ”Arbete med åtgärder med anledning av covid-19”, så presenterades muntligt vilka åtgärder Transportstyrelsen arbetar med för att underlätta för branschen. Enligt plan så kommer vår hemsida löpande att uppdateras med information,

https://transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/vart-uppdrag-och-arbetssatt/covid-19-coronavirus/ .

För punkten 4 på agendan, ”Ny process för revidering av TSD-er och behovet av samarbete mellan Transporstyrelsen och den svenska branschen”, så informerade Robert Hellström om att man har haft ett första arbetsmöte.

200327 - Dagordning informationsmöte järnväg den 27 mars -20
200327 - 3 allmänt status införande 4RP
200327 - 3 Kommande enkät (2)
200327 - 3 Status försenat införande av 4RP
200327 - 4 Ny process för revidering av TSD
200327 - 5 Sammanfattning RISC87
200327 - 5 sammfattning NSA Network 11- 12 februari 2020
200327 - 6 CSM ASLP 200320
200327 - Mötesanteckningar TSIs WP#1

För att kunna läsa dokumenten ska du först logga in, klicka på "intranät", sen klicka på "medlemsinformation". Där finns dokumenten som är listade ovan.