Aktuellt

Beslut rörande TDOK 2016:0289

Trafikverket meddelar om ändringar i TDOK 2016:0289. Bifogat finns 2 filer som ni klickar på för att läsa,
Kenneth Boberg har skickat ut nedan:

Eftersom vi för tillfället inte kunnat ge ut en ny version av TDOK 2016:0289 Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet kommer här två beslut som gäller tom. en ny version ges ut. Besluten är e-signerade.

TDOK 2016:0289 kapitel 7.3 Tunga arbetsredskap upphör att gälla
Undantag från krav på A-skydd vid lyft och lansering över trafikerat spår