Aktuellt

Ny underhållsplan för järnvägsunderhåll

Regeringen har gett Trafikverket uppdrag att ta fram en ny underhållsplan avseende genomförandet av järnvägsunderhåll.
Uppdraget ska redovisas senast den 23 april 2020.
Planen ska innehålla förebyggande underhåll, vilka banarbeten som planeras och hur detta ska kunna genomföras med så lite påverkan på trafiken.

Mer går att läsa i den bifogade filen, klicka på länken nedan.

Uppdrag Underhållsplan