Aktuellt

PM från besiktningsmannamötet i Uppsala

Nu är PM och presentationer från vårt besiktningsmöte i Uppsala som vi hade den 15 oktober hos SMP inlagda på hemsidan. 
Dessa nås som vanligt innanför inloggningen.
Logga in, klicka sedan på "intranät".
PM:et ligger under rubriken "Besiktningsmöte" och 
presentationerna finns under rubriken "Presentationer".

Trevlig läsning och välkommen till nästa besiktningsmöte.

Det kommer att hållas hos KIWA i Solna den 31 mars 2020.
Inbjudningar till detta möte kommer att skickas ut i god tid innan mötet.