Aktuellt

Reviderad utgåva av TDOK 2017:0349

Nu är version 2.0 av TDOK 2017:0349 Spårfordon i arbetsläge fastställd och tillgänglig via Trafikverkets webbsida: http://trvdokument.trafikverket.se/. Skriv in 2017:0349 i "DokumentID" rutan. Tänk på att ange ”Gäller inte än” i ”Status” för att hitta dokumentet vid sökning.

Dokumentet börjar gälla 2020-01-01.

Dokumentet ställer krav för användande, underhåll och besiktning av spårfordon som har ett ”arbetsläge”, s.k. ”gula maskiner”.

Förändringar i förhållande till version 1.0 är att tekniska krav jämförts med senaste versionerna av SS EN 14033 och 15746, och att krav i TDOK 2017:0349 som täckts av standarderna har tagits bort. Vidare har det kapitel som reglerar besiktningsorganisation och dess godkännande helt omarbetats till funktionella krav. Mallar för dels försäkran om uppfyllande av krav, dels ansökan om godkännande som besiktningsorganisation har tillförts dokumentet som bilagor.