Aktuellt

Reviderade regler för TA - Tunga Arbetsredskap

Det nya dokumentet TDOK 2018:0455 Tunga arbetsredskap är nu fastställt. Det börjar gälla 2020-01-01 och ersätter kapitel 7.3 i TDOK 2016:0289.

Tunga arbetsredskap har hitintills reglerats i TDOK 2016:0289 men i begränsad omfattning. Det nya dokumentet innebär att kraven harmoniseras med de som ställs på spårfordon i arbetsläge och tunga spårgående arbetsredskap. De huvudsakliga förändringarna är:

  • Tydliggörande av vad som är tunga arbetsredskap
  • Operativa skeden beskrivs och hur ansvaret faller på olika säkerhetsfunktioner
  • Särskild vikt läggs på hur tunga arbetsredskap får framföras så att spåranläggningen inte skadas
  • Tekniska krav tillförs som nödstopp, EMC och sväng- och höjdbegränsare.

En övergångsperiod tom. 2021-06-01 gäller för att uppfylla de tekniska kraven på EMC och sväng- och höjdbegränsare.

Förändringarna är ett led i Trafikverkets arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten ger upphov till.

Dokumenten har publiceras på trafikverket.se http://trvdokument.trafikverket.se/ som ”gäller inte än”. Sök efter TDOK 2018:0455 i "DokumentID" rutan. Tänk på att ange ”Gäller inte än” i ”Status” för att hitta dokumentet vid sökning.
Eller så kan du klicka på länken nedan.

Länk till: TDOK 2018:0455