Aktuellt

Trafikverkets genomförandeplan 2019-2024

Trafikverket har presenterat sin genomförandeplan för 2019-2024.
Den visar hur transportsystemet kommer att underhållas och utvecklas de närmaste 6 åren. 
Planen visar vilka åtgärder, förbättringar och hur trafiken kommer att påverkas under den tid det pågår.
Trafikverket har valt att i planen visa de åtgärder som har störst konsekvenser för transportsystemet, både de konsekvenser som åtgärderna ger när de är genomförda och den påverkan på trafiken som kan uppkomma när de genomförs. Syftet är att externa intressenter ska få kännedom om kommande åtgärder och effekterna av dessa, bland annat som underlag för sin egen planering.
Klicka på nedanstående länk för att komma till dokumentet.

Länk till Trafikverkets genomförandeplan.