Välkommen till föreningen NRSA

Nordisk Referensgrupp för Spårburna Arbetsmaskiner

Välkommen till föreningen NRSA

Nordisk Referensgrupp för Spårburna Arbetsmaskiner

Välkommen till föreningen NRSA

Nordisk Referensgrupp för Spårburna Arbetsmaskiner

Aktuellt

Seminariet från Almedalen

Seminariet från Almedalen

Under fredagen den 28 juni var det Train & Rail tillsammans med Swedtrain, Tågföretagen, Järnvägsbranschens Samverkansforum och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer som stod på scenen på Samhällsbyggararenan i Almedalen. Under två timmar på förmiddagen...

läs mer
Process för certifiering av TSA och spårfordons arbetsläge

Process för certifiering av TSA och spårfordons arbetsläge

Hej alla besiktningsorganisationer. Trafikverket håller på att ta fram en process för certifiering av TSA och spårfordon i arbetsläge.Dokumentet finns på NRSA hemsida. Gör så här: Klicka på Intranät uppe till höger.Logga in med er mailadress och lösenordKlicka på...

läs mer
Presentationer från vårens möten

Presentationer från vårens möten

Hej medlemmar Nu finns presentationerna från vårens besiktningsmannaseminarium som vi hade hos Huddig den 10 april och medlemsmötet som vi hade hos Malux den 16 - 17 april att ladda ner för inloggade medlemmar. Tänk på att inte sprida presentationerna vidare. De är...

läs mer
NRSA föreningsstämma 2024

NRSA föreningsstämma 2024

Hej medlemmar. Den 17 april 2024 klockan 08:30 hålls NRSA föreningsstämma för 2024Vi håller den i samband med NRSA medlemsmöte.Platsen är hos Malux i Örnsköldsvik. MaluxÅsvägen 30891 30 Örnsköldsvik Välkomna

läs mer
Vårens möten

Vårens möten

Hej medlemmar och intressenter. Nu har inbjudan till vårens besiktningsmannaseminarium och medlemsmöte skickats ut. Besiktningsmannaseminariet hålls hos Huddig AB i Hudiksvall eller via Teams den 10 april. Medlemsmötet hålls hos Malux i Örnsköldsvik eller via Teams...

läs mer
Förtydligande kring krav Operatör TA

Förtydligande kring krav Operatör TA

Eftersom det har kommit frågor på punkten angående utbildning för operatör TA så har ett förtydligande gjorts, se bifogat dokument. Förtydligande kommer att göras i nästa utgåva av TDOK 2018:0455. TRV2024-2644 förtydligande kring krav Operatör TA

läs mer
Förtydligande kring utbildningsformer och normtid

Förtydligande kring utbildningsformer och normtid

Det är många som vill ”tolka” regelverk, men som vi diskuterat några gånger ligger tolkningsföreträdet hos Trafikverket när det gäller vår infrastruktur. Vi har nu råkat ut för att man trots våra förklaringar inte vill acceptera vår tolkning av vad som avses. Därför...

läs mer
NRSA föreningsstämma 2024

Ny hemsida

Hej medlemmar Som ni ser så har vi fått en ny hemsida. Detta innebär att för att kunna logga in på intranätet för att se exempelvis NRSA2622 manualen behöver ni begära ett nytt lösenord. Då ska ni göra så här: Klicka på rubriken "Intranät" altenativt går ni till...

läs mer
Besked om Transportstyrelsens avgifter 2024

Besked om Transportstyrelsens avgifter 2024

Hej, För er kännedom har Transportstyrelsen nu fattat beslut om en ny avgiftsföreskrift för år 2024.Föreskriften har utkommit från tryck och träder i kraft 1 januari 2024.Information om avgiftsändringarna finns på följande länkar: Höjda avgifter inom alla trafikslag...

läs mer

Kommande evenemang

Medlemskap i NRSA?

Vill du veta mer?
Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Medlemmar

Föreningen har till ändamål att verka för säkert användande av spårburna
arbetsmaskiner och främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

TSA

Godkända besiktningsorganisationer:

  • Järnvägskonsulterna i Norden
  • DEKRA Industrial AB
  • SMP RISE Svensk Maskinprovning AB
  • Kiwa Inspecta AB
  • Infranord AB
  • EuroMaint Components & Materials AB

NRSA 2622

Medlemmar i NRSA har tillgång till besiktningsmanualen, besiktningsprotokollet och besiktningsdekalen.

För att komma åt dem behöver du logga in.

Läs mer.