Aktuellt

Rapport från säkerhetskonferens

Trafikstyrelsens logo

Jan Åström deltog i JERNBANESIKKERHEDSKONFERENCEN 2019 som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark hade den 16 januari 2019.
Rapport från denna och alla presentationerna finns på följande länk:

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Jernbane/Nationale-og-internationale-fora/Branchedialog/Sikkerhedskonference/Sikkerhedskonference-2019/Slides.aspx

Transportstyrelsen

Magnus Forsberg deltog i Transportstyrelsens säkerhetskonferens den 21 november 2018.
Rapport och presentationer finns på följande länk:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/evenemang/jarnvagens-sakerhetskonferens-2018/